Noutati importante modificarile Codului Muncii

Codul Muncii a fost completat semnificativ prin legea 283/2022, publicata in Monitorul Oficial in data de 19 octombrie 2022, care va incepe sa produca efecte incepand cu data de 22 octombrie 2022.

Legea a intrat in vigoare pe de 22 octombrie 2022. Prin aceasta lege se aduc modificari legii 53/2003 – Codul Muncii prin transpunerea unor directive europene, undele modificari fiind insa doar formale. Mai jos am pregatit un sumar al modificarilor:

1. Continutul contractului individual de munca

1.1. Pentru a se asigura o mai mare previzibilitate a raporturilor de munca se modifica urmatoarele:

1) In plus fata de mentionarea locului de munca sau, in lipsa unui loc de munca fix, posibilitatea ca salariatul sa desfasoare activitatea in locuri de munca diferite, se introduce si obligatia de a se mentiona daca deplasarea este asigurata sau decontata de catre angajator, dupa caz.

2) Salariul de baza si celelalte elemente constitutive ale veniturilor salariale trebuie sa fie evidentiate separat, urmand a se stabili atat periodicitatea platii la care salariatul are dreptul, cat si modalitatea de plata.

3) Pe langa durata normala a muncii, explimata in ore/zi si/sau ore/saptamana se adauga si obligatia de a se prevedea conditiile de efectuare si de compensare sau de plata a orelor suplimentare, precum si, daca este cazul, modalitatile de organizare a muncii in schimburi.

4) La mentionarea duratei perioadei de proba este necesar a se stabili si conditiile in care aceasta se desfasoara, daca exista.

5) Daca salariatul isi va desfasura munca in strainatate, se instituie obligatia angajatorului de a informa si mentiona in contract tara sau tarile, precum si durata perioada de munca ce urmeaza a fi prestata in strainatate.

Inspectia Muncii are obligatia de a pune la dispozitia angajatilor si a angajatorilor modelul cadru al contractului individual de munca, stabilit prin ordin al ministrului muncii, care va cuprinde toate obligatiile mai sus mentionate cu modificarile necesare. Asteptam totodata ca ordinul 64/2003 care aproba modelul de contract de munca ce trebuie folosit de catre angajatori sa fie actualizat in sensul celor de mai sus.

2. Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii

2.1. Se introduc doua noi obligatii de informare la angajare/modificarea contractului de munca, cu privire la clauzele esentiale din contract:

a) informarea cu privire la dreptul si conditiile privind formarea profesionala oferita de angajator

b) informarea despre suportarea de catre angajator a asigurarii medicale private, a contributiilor suplimentare la pensia facultative, sau la pensia ocupationala a salariatului, in conditiile legii precum si acordarea, la initiativa abgajatorului, a oricaror alte drepturi, atunci cand acestea constituie avantaje in bani acordate sau platite de angajator salariatului ca urmare a activitatii profesionalea a cestuia, dupa caz.

2.2. Se introduce si o exceptie de la obligativitatea introducerii a unor clauze de informare in contractul individual de munca: cele privind contractul colectiv de munca aplicabil, procedurile de utilizare a semnaturii electronice si drepturile si conditiile privind formarea profesionala.

3. Contracte colective de munca

Contractele colective de munca la nivel de sector de activitate si grup de unitati vor fi publicate pe pagina de internet a Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.

4. Concedii

In vederea asigurarii la nivel european a unui echilibru intre viata profesionala si privata a parintilor si ingrijitorilor s-au introdus zile libere platite sau concedii pentru a se putea ingriji de membrii de familie. Astfel, se introduc prevederi privind concediul paternal (nu sunt reguli noi efective ci doar trimiteri la legea speciala care stabileste acest concediu, legea 210/1999) si prevederi pentru un tip nou de concediu: concediul de ingrijitor. In legatura cu acest din urma concediu, în termen de 30 de zile de la data publicării acestei noi legi ar trebui să fie aprobat un ordin care să conțină nu doar condițiile acordării acestui tip de concediu, ci și care sunt problemele medicale pentru care se va putea cere acesta. Rude sunt considerate fiul, fiica, mama, tatăl sau soțul ori soția unui salariat.

5. Drepturile salariatului

Pentru a se spori protectia salariatilor in raporturile de munca se recunosc angajatului urmatoarele drepturi:

a) dreptul de a solicita trecerea pe un post vacant care ii asigura conditii mai favorabile daca   si-a incheiat perioada de proba si are o vechime de cel putin 6 luni la acelasi angajator.

b) dreptul de a primi raspuns la solicitare in termen de 30 de zile de la angajator.

c) dreptul de a absenta de la locul de munca in situatii neprevazute, determinate de o urgenta familiala cauzata de boala sau de accident, care fac indispensabila prezenta imediata a salariatului, in conditiile informarii prealabile a angajatorului si cu recuperarea perioadei absentate pana la acoperirea integrala a duratei normale a programului de lucru a salariatului. Cu privire la acest punct c) consideram utila introducerea unor reguli si in regulamentul intern pentru a nu fi folosit acest drept intr-un mod arbitrar.

d) orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiţi sau la acelaşi angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, fără suprapunerea programului de muncă. Prin urmare este necesara introducerea unor reguli privind programul de munca al salariatilor care cumuleaza doua functii, in regulamentul intern astfel incat angajatorul sa se asigure la angajare, dar si pe timpul executarii contractului de munca ca nu se incalca aceasta prevedere.

6. Program individualizat de munca

Angajatorul are posibilitatea sa stabileasca programe individualizate de munca pentru toti salariatii, inclusiv pentru cei care beneficiaza de concediu de ingrijitor, cu acordul sau la solicitarea acestora, care pot avea o durata limitata in timp.

Orice refuz al solicitarii salariatului de a stabili un program individualizat trebuie motivat, in scris, de catre angajator in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii

Atunci când programul individualizat de muncă are o durată limitată, salariatul are dreptul de a reveni la programul de muncă inițial la sfârșitul perioadei convenite. Salariatul are dreptul să revină la programul inițial anterior încheierii perioadei convenite, în cazul schimbării circumstanțelor care au condus la stabilirea programului individualizat.

7. Regulamentului intern

7.1. Se adauga doua noi prevederi necesare a se regasi in regulamentul intern:

a) Reguli privitoare la preaviz

b) Informatii cu privire la politica generala de formare a salariatilor, dupa caz.

7.2. Se precizeaza expres obligatia angajatorului de a aduce la cunostinta salariatului continutul regulamentului intern  in prima zi de lucru si de a face dovada. In cazul in care regulamentul se comunica pe suport electronic, documentul trebuie sa fie accesibil salariatului si sa poata fi stocat si printat de catre salariat.

8. Concedierea

8.1. Se adauga noi interziceri de concediere, respectiv:

a) interzicerea concedierii salariatilor pentru exercitarea drepturilor de informare, drepturilor aferente perioadei de proba sau de a participa la programele de formare profesionala.

b) interzicerea concedierii salariatilor pe durata concediului paternal si a concediului de ingrijitor sau pe durata absentarii de la locul de munca in situatii neprevazute, determinate de o urgenta familiala cauzata de boala sau de un accident, care fac indispensabila prezenta imediata a salariatului, in conditiile informarii prealabile a angajatorului si cu recuperarea perioadei absentate pana la acoperirea integrala a duratei normale a programului de lucru a salariatului.

8.2. Continutul deciziei de concediere

Salariatul care considera ca a fost concediat pentru exercitarea drepturilor de informare, drepturilor aferente perioadei de proba, concediilor de paternitate sau de ingrijitor, are dreptul de a solicita angajatorului să prezinte, în scris, suplimentar, motivele pe care s-a fundamentat decizia privind concedierea. Aceste prevederi nu se aplica daca prin legi speciale se instituie proceduri prealabile prin care investigarea faptelor revine unei autorități sau unui organism competent.

9. Suspendarea contractului de munca

Drepturile dobandite de salariat anterior momentului acordarii concediilor, inclusiv celor de ingrijitor, sau in cazul absentarii de la locul de munca in situatii neprevazute, se mentin pe toata durata concediului.

10. Perioada de proba

Se introduce o noua prevedere care interzice stabilirea unei noi perioade de proba in cazul in care, in termen de 12 luni, intre aceleasi parti se incheie un nou contract individual de munca pentru aceeasi functie si aceleasi atributii.

11. Egalitatea de sanse

Salariatii sunt protejati si din punct de vedere al discriminarii. Astfel, se introduc noi prevederi:

(i) Se extinde sfera de aplicare a victimizarii.  Constituie victimizare orice tratament advers, venit ca reactie la o plangere sau sesizare a organelor competente, respectiv la o actiune in justitie cu privire la incalcarea drepturilor legale sau principiului tratamentului egal si al discriminarii.

(ii) Orice tratament nefavorabil salariatilor si reprezentantilor salariatilor aplicat ca urmare a solicitarii sau exercitarii unuia dintre drepturile privind executarea contractului individual de munca este interzis.

(iii) In cazul in care salariatii, reprezentantii salariatilor sau membrii de sindicat inainteaza angajatorului o plangere sau initiaza proceduri in scopul asigurarii respectarii drepturilor prevazute de lege, beneficiaza de protectie impotriva oricarui tratament advers din partea angajatorului.

(iv) Salariatul care se considera victima unui tratament advers se poate adresa instantei de judecata competente cu o cerere pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare sau anularea situatiei create ca urmare a tratamentului advers.

12. Se introduc noi amenzi

  • Pentru nerespectarea principiului discriminarii si a interdictiilor de concediere pe motiv de discriminare sau pentru exercitarea drepturilor salariatilor se modifica cuantumul amenzii de la 1000 lei- 20000 lei la 4000-8000 lei
  • Neacordarea concediului de ingrijitor salariatiilor se sanctioneaza cu amenda de la 4000 la 8000 lei
  • Neacordarea concediului de paternitate salariatului la solicitarea acestuia se sanctioneaza cu amenda de la 4000-8000 lei.

Cele mai recente stiri​

Ramaneti la curent cu cele mai recente evolutii din lumea juridica si cu stirile și realizarile recente ale firmei noastre.

FII LA CURENT CU ULTIMELE NOUTATI IN DOMENIU

Inscrie-te la newsletter-ul nostru lunar pentru a ramane informat cu privire la ultimele noutati legislative.

Prin apasarea butonului Inscriere de mai jos, declar ca sunt de acord cu prelucrarea numelui, prenumelui si a adresei mele de email pentru a primi alerte legislative, materiale de marketing si comunicari despre evenimentele SAA.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Politica noastra de Confidentialitate.

FII LA CURENT CU ULTIMELE NOUTATI IN DOMENIU

Inscrie-te la newsletter-ul nostru lunar pentru a ramane informat cu privire la ultimele noutati legislative.

Prin apasarea butonului Inscriere de mai jos, declar ca sunt de acord cu prelucrarea numelui, prenumelui si a adresei mele de email pentru a primi alerte legislative, materiale de marketing si comunicari despre evenimentele SAA.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Politica noastra de Confidentialitate.

* adresa de mail nu va fi folosita pentru spam